خانه > اخبار > اخبار شرکت

نوزدهمین کنفرانس و نمایشگاه پکن در مورد تجزیه و تحلیل ابزار

2021-10-09

شانگهای جیاهنگ دیجیپل اتوماتیک ما را بیاوردتراکم سنج, دستگاه نقطه ذوب, قطب سنج, انکسار سنج , تستر نقطه افت و نقطه نرم شدن, کدورت سنجشرکت BCEIA در پکن.

به عنوان یک تولید کننده عالی ابزارهای دقیق پیشرفته در صنعت، مدیر کل ما آقای ونگ مصاحبه اختصاصی با رسانه های برتر صنعت را پذیرفت. ما به نوآوری و ارتقای محصولات خود به روشی همه جانبه ادامه خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد تا علمی ترین بازار ابزار آنالیز آزمایشگاهی را ارائه دهیم. دقیق ترین و آسان ترین محصول برند جیاهنگ.

Refractometer

density meter

Potemtiometric titrator

Polarimeter

Drop point and softening point tester

Turbidity meter

Potentiometric Titrator