محصولات

محصولات

View as  
 
ویدئو متر سنج نقطه ذوب

ویدئو متر سنج نقطه ذوب

دستگاه نقطه سنج تصویری Digipol-M30 ابزاری برای اندازه گیری نقطه ذوب یک ماده است. نقطه ذوب یک ماده به دمایی گفته می شود که در آن ماده از حالت جامد به مایع تبدیل می شود. در زمینه شیمی آلی ، تعیین نقطه ذوب وسیله اصلی برای شناسایی ماهیت یک ماده است و همچنین یکی از روشهای مهم برای تعیین خلوص است.

ادامه مطلبارسال پرس و جو
دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب خودکار

دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب خودکار

دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب خودکار Digipol-M50 ابزاری برای اندازه گیری نقطه ذوب یک ماده است. نقطه ذوب یک ماده به دمایی گفته می شود که در آن ماده از حالت جامد به مایع تبدیل می شود. در زمینه شیمی آلی ، تعیین نقطه ذوب وسیله اصلی برای شناسایی ماهیت یک ماده است و همچنین یکی از روشهای مهم برای تعیین خلوص است.

ادامه مطلبارسال پرس و جو
دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب دیجیتال

دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب دیجیتال

دستگاه اندازه گیری نقطه دیجیتال Digipol-M70 ترکیبی از فناوری کنترل درجه حرارت با دقت بالا و فناوری دوربین فیلمبرداری با وضوح بالا است ، نه تنها برای ارائه نتایج دقیق ، پایدار و قابل اعتماد به کاربران ، بلکه برای ارائه تجربه آزمایش کارآمد و راحت. ویدئوی با وضوح بالا می تواند به راحتی و به طور واضح کل فرایند ذوب نمونه را مشاهده کند و نمایش طیف زمان واقعی تشخیص خودکار برای کاربران برای اندازه گیری دقیق نقطه ذوب و فاصله ذوب نمونه مناسب است.

ادامه مطلبارسال پرس و جو
ابزار نقطه ذوب

ابزار نقطه ذوب

دستگاه ذوب نقطه Digipol-M80 ترکیبی از فناوری کنترل درجه حرارت با دقت بالا و فناوری دوربین فیلمبرداری با وضوح بالا است ، نه تنها برای ارائه نتایج آزمایش دقیق ، پایدار و قابل اطمینان به کاربران ، بلکه همچنین برای تجربه کارآمد و راحت کاربران. ویدئوی با وضوح بالا می تواند به راحتی و به طور واضح کل فرایند ذوب نمونه را مشاهده کند و نمایش طیف زمان واقعی تشخیص خودکار برای کاربران برای اندازه گیری دقیق نقطه ذوب و فاصله ذوب نمونه مناسب است.

ادامه مطلبارسال پرس و جو
ابزار نقطه ذوب خودکار

ابزار نقطه ذوب خودکار

ابزار ذوب اتوماتیک Digipol-M90 ترکیبی از فناوری کنترل درجه حرارت با دقت بالا و فناوری دوربین فیلمبرداری با وضوح بالا است ، نه تنها برای ارائه نتایج دقیق ، پایدار و قابل اعتماد به کاربران ، بلکه برای تجربه کارآمد و راحت کاربران. ویدئوی با وضوح بالا می تواند به راحتی و به طور واضح کل فرایند ذوب نمونه را مشاهده کند و نمایش طیف زمان واقعی تشخیص خودکار برای کاربران برای اندازه گیری دقیق نقطه ذوب و فاصله ذوب نمونه مناسب است.

ادامه مطلبارسال پرس و جو
ابزار نقطه ذوب دیجیتال

ابزار نقطه ذوب دیجیتال

ابزار ذوب دیجیتال Digipol-M130 ترکیبی از فناوری کنترل درجه حرارت با دقت بالا و فناوری دوربین فیلمبرداری با کیفیت بالا است ، نه تنها برای ارائه نتایج دقیق ، پایدار و قابل اعتماد به کاربران ، بلکه برای ارائه تجربه آزمایش کارآمد و راحت. ویدئوی با وضوح بالا می تواند به راحتی و به وضوح کل روند ذوب و جوش نمونه را مشاهده کند و برای کاربران راحت است که نقطه ذوب ، نقطه جوش ، نقطه ابر و لغزش نمونه را به طور دقیق اندازه گیری کنند.

ادامه مطلبارسال پرس و جو